Verde Vista

Welke locatie?

Het stedenbouwkundig plan Verde Vista is een voortvloeisel uit het project W4 (de aanleg van de verdiepte en verlengde A4 onder de Oude Rijn). Het plangebied  wordt globaal begrensd door de A4, de Hoge Rijndijk, de Meerburgerwatering en de N11.

Verde Vista kent de volgende drie deelprojecten: Verde Vista Meerburg, Verde Vista Plas en Verde Vista Santhorst. Hieronder wordt u doorverwezen naar de websites van de ontwikkelaars.

Bekijk de locatie op de kaart

Impressie van het totale plangebied Verde Vista (BDP.Khandekar)

Verde Vista Meerburg

De Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een participatie van gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van VerdeVista Meerburg.  Hier worden woningen, kantoren en een supermarkt ontwikkeld. Informatie over het project vindt u op www.verdevistameerburg.nl

Verde Vista Plas

Dit project is inmiddels afgerond.

Verde Vista Santhorst

Informatie over dit woningbouwproject vindt u op de website van ontwikkelaar Van Rhijn Bouw: www.verdevistasanthorst.nl